Curriculum vitae

Beknopt curriculum vitae van Douwe-Anne Walsma, geb. 1-8-'46 te Groningen.

Opleiding:
HBS-A te Zwolle, Rijkskweekschool Meppel, doctoraal examen Sociologie R.U. Groningen.

Werk:
1970-1973 Opbouwconsulent voor nieuwe stadswijken bij de Stichting Maatschappelijk Welzijn te Groningen.
1973-1981 Studieadviseur sociologie aan de R.U. Groningen.
1981-1985 Werkgroepleider Binnenstad-Zuid en West van de Projectorganisatie Stadsvernieuwing van de Gemeente Groningen.
1985-1992 Projectleider Binnenstad in het managementteam van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de Gemeente Groningen.
1992-1995 Sectordirecteur Ruimte bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
1996-2014 Directeur-eigenaar Walsma Ontwikkeling, bureau voor projectontwikkeling en -advisering (3 dagen per week) en beeldend kunstenaar (2 dagen per week)

In vrije tijd:
Voorzitter van de stichting Monument en Materiaal
Lid bestuur "Vrienden van de Stad"